Projektin hallinta ja vastaava mestari

Projektin hallinta ja vastaava mestari

Vakka-Suomen Rakennuspalvelun liiketoiminnan kulmakiviä on kokonaisprojektin onnistuminen alusta loppuun. Huolehdimme siitä että projekti etenee hallitusti ja jouhevasti – budjetin pysyessä sovitussa raamissa. Tarkkailemme koko projektin aikana työn laatua sekä huolehdimme siitä, että työmaalla on tarvittava henkilöstö ja rakennustarvikkeet

Vakka-Suomen Rakennuspalvelun vastaava mestari huolehtii siitä että työmaan vaiheet etenevät ja rakennusvalvonnan katselmukset hoituvat ajantasaisesti. Vastaaava mestari huolehtii myös työn laadusta projektin jokaisessa vaiheessa sekä informoi tilaajaa projektin etenemisestä.

Vakka-Suomen Rakennuspalvelun kunnia-asiana on, että tilaaja saa myös vastaavan mestarin kiinni.